’t Fort komt nog wat t€kort

Dorpshuis Fort Vreeswijk in eigen beheer van inwoners Vreeswijk
Bewoners van Vreeswijk hebben voorkomen dat het Dorpshuis Fort Vreeswijk zou verdwijnen. Zij hebben het heft in handen genomen en zijn met de gemeente in gesprek gegaan over de mogelijkheid om Fort Vreeswijk in eigen beheer voor de wijk te behouden.
Dit is gelukt. Sinds 1 januari 2014 voeren vrijwilligers het beheer. Zij doen dat met veel succes.
Wijkbewoners kunnen gebruik blijven maken van de huisartsenpraktijk, Saltro, de peuterspeelzaal van Kind&Co en alle activiteiten die er georganiseerd werden. Ook Museum Vreeswijk blijft zo toegankelijk en kan van de faciliteiten gebruik maken.
Bovendien hebben de bewoners nieuwe organisaties aangetrokken zoals Buurtzorg en Vitras en zijn er veel activiteiten bij gekomen. Het Dorpshuis draait met succes en zónder subsidie! Een echte huiskamer voor de buurt waar iedereen welkom is en mee kan doen.

Fort Vreeswijk moet behouden worden als vestingwerk en als Dorpshuis. Voor behoud als Dorpshuis moet het gebouw worden gemoderniseerd. De Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk spant zich in om de benodigde gelden voor de verbouwing bij elkaar te sprokkelen. Met veel steun kan het Dorpshuis haar belangrijke sociale functie blijven vervullen en kan iedereen gebruik blijven maken van de faciliteiten op het Fort!

Donatie
Een kleine of grote geldelijke bijdrage is erg welkom.
Voor de noodzakelijke verbouwing van het Dorpshuis is veel geld nodig. Het meeste is al gerealiseerd. De gemeente Nieuwegein verstrekt een voorschot van €733.000,= en via fondsenwerving hebben bewoners inmiddels een bedrag opgehaald van € 265.000,=. Ze ‘verdienen’
€ 27.000,= door het verfwerk zelf uit te voeren. Ze streven nog naar een bedrag tussen de €25.000 en € 50.000,= om de belangrijkste te wensen te realiseren.
Een donatie kan overgemaakt worden naar NL93TRIO 0391 0175 86
t.n.v. Dorpshuis Fort Vreeswijk ovv ‘huiskamer voor de buurt’
!! Uw gift is aftrekbaar van de belasting. Lees meer >

 

Reageren is niet mogelijk.