de fiscale voordelen bij giften aan een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Er is een interessante mogelijkheid om een gift aan het Fort te doen waarbij de fiscus een flink deel meebetaalt:

“De  fiscus betaalt tot 65% van uw gift aan het Fort”

Sprookje? Nee het kan. Een  toelichting.

Stichting Fort Vreeswijk is een culturele ANBI en dat betekent dat een (periodieke) gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.  anbi logo

Een gewone eenmalige gift kent een drempelbedrag (1% van uw belastbaar inkomen met een minimum van € 60,-) en is daarmee niet of nauwelijks interessant voor crowdfunding.

Een periodieke gift aan het Fort is echter wel heel interessant om 2 redenen:

  • er is geen enkel drempelbedrag
  • voor een culturele ANBI geldt dat u het af te trekken bedrag mag verhogen tot 1,25 x de jaarlijkse gift.

Er zijn wel voorwaarden:

  • een periodieke gift betekent minimaal 5 jaarlijkse gelijke giften
  • door de Stichting moet de periodieke gift vastgelegd worden middels een overeenkomst. Vroeger ging dat alleen bij een notaris en waren lage giften dus niet interessant. Tegenwoordig kan een stichting dat echter zelf!

Voorbeeld: Henk schenkt 5 x  100,-/jaar = totaal  500,-.
Henk is een goede verdiener; hij zit in het hoogste belastingtarief: 52%.
Hij trekt dan af: ieder jaar € 125,- (nl. 1,25 x € 100,-) en dat levert 0,52 x € 125,- belastingteruggave op: € 65,-!  Hij betaalt dus netto maar  35,-/jaar. 

Een ander voorbeeld: Ingrid wil € 50,- schenken aan het Fort. Ingrid maakt gebruik van een periodieke gift en zit in het 40% belastingtarief.
In plaats van eenmalig € 50,- te schenken kan Ingrid ook kiezen voor een periodieke gift van € 20,- per jaar gedurende 5 jaar.
Dan is Ingrid netto ook € 50,- kwijt terwijl het Fort € 100,- ontvangt!
Ingrid trekt nl. ieder jaar af: € 25,– ( 1,25 x € 20,-) en dat levert 0,40 x € 25,- belastingteruggave op: € 10,-!  Ingrid betaalt dus netto maar  10,-/jaar.

Alleen maar voordelen? Eigenlijk wel, maar:

– de “schenker” dient wel ieder jaar die periodieke gift ook echt te doen EN  moet er aan denken het bij de fiscus terug te halen;

– de stichting moet voor iedere schenker een overeenkomst maken, een “register van goede gevers” bijhouden en jaarlijks de schenkers eraan herinneren dat ze hun gift ook daadwerkelijk overmaken.

 

Er is dus wat “administratieve rompslomp” maar het is wel heel plezierig dat de fiscus op deze manier voor een flinke extra opbrengst kan zorgen!

Tot zover voor particulieren.

Voor  bedrijven  geldt voor een culturele ANBI een verhoging van 50% voor het af te trekken bedrag bij de VPB!  Ook heel interessant ! Het tarief van de VPB is niet zo hoog maar een fiscaal voordeel van ong. 30% zit er gauw in (nl. 1,5 x 20%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren is niet mogelijk.

Meer berichten