We willen dat iedereen zich welkom en veilig voelt in het Dorpshuis en t Laantje. Daarom hebben we met elkaar de volgende gedragsregels opgesteld:

  1. Wij zijn zorgzaam en gastvrij.
  2. Wij zijn vriendelijk en behulpzaam.
  3. Wij werken samen en komen afspraken na.
  4. Wij zorgen voor een gezellige sfeer, waarin iedereen als gelijkwaardig wordt behandeld en er geen grensoverschrijdend gedrag wordt getolereerd.
  5. Wij hebben respect voor elkaar: bezoekers, docenten, andere vrijwilligers etc.

Als wij gedrag signaleren dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels spreken we de ander daarop aan en eventueel maken we melding bij de vertrouwenspersoon.

Borgen veilige sfeer

Hoe we met elkaar een veilige sfeer borgen voor bezoekers en vrijwilligers van het Dorsphuis en t Laantje, leest u hier.

Vertrouwenspersoon

Maakt u zich zorgen over (grensoverschrijdend) gedrag van vrijwilligers of bezoekers van het Dorpshuis? Wilt u daar met iemand over praten? Dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon Carin van Meegen. Zij is te bereiken via vrijwilligerfortvreeswijk@gmail.com.

Klachtenprotocol

Heeft u een klacht over een vrijwilliger, ga dan eerst in gesprek met de betrokken persoon. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Komt u er ook niet uit met de vertrouwenspersoon, dan kunt u uw klacht naar voren brengen bij het bestuur van de Stichting Fort Vreeswijk. Dit kan persoonlijk, maar ook via de e-mail: bestuur@fortvreeswijk.nl.

Bij het indienen van een klacht bij het bestuur, ontvangt u binnen twee werkdagen schriftelijk of telefonisch bericht over een mogelijkheid om de klacht te bespreken en op zoek te gaan naar oplossingen.