Dit protocol is gemaakt om in het kader van de ‘anderhalve-meter-economie’ activiteiten weer veilig te kunnen beginnen.

1. Neem alle voorzorgsmaatregelen qua hygiëne in acht en maak ze zichtbaar op relevante plaatsen.
De maatregelen zijn:
– Hygiëne-instructies zichtbaar ophangen bij entree, Arsenaal, Citadel, Bres, Rondeel, Bunker
– Plaatsen extra zeep-dispenser in Arsenaal
– Plaatsen gel-dispensers in Arsenaal, Citadel (2x) en Bres
– Plaatsen tissues en afvalbakjes in Arsenaal, Citadel (2x), Bres, Rondeel
– Maximaal één persoon in de toiletruimte

2. Zorg voor aanvullende beschermingsmaatregelen c.q. hulpmiddelen voor je medewerkers.
– Plexiglas schermen op de bars in Citadel en Arsenaal
– Beschermingshandschoenen koks

3. Er kan alleen met pin betaald worden.

4. Zorg dat bezoekers en medewerkers 1½ meter afstand houden.
Bereken hoeveel mensen tegelijk in de verschillende ruimtes mogen zijn. → 20 per 100 m²?
– Arsenaal = 20 personen
– Bres = 10 personen
– Rondeel = 15 personen max (met juiste indeling)
– Citadel = 10 personen
Aantal stoelen in de ruimtes beperken tot maximum.

Looproutes vastleggen en aangeven:
– Krukken bij Citadel weghalen
– Kind & Co alleen via de achteruitgang in en uit
– Vitras zoveel als mogelijk direct Arsenaal in en uit
– Publiciteitsbord weghalen
– Overig looproute vastleggen met pijlen op de grond (In brede gang rechte streep in midden en pijlen in en uit. In Citadel pijlen rond de tafels.

Overig:
– Maximaal 1 persoon in de lift
– Maximaal 1 persoon achter de bar (zowel Arsenaal als Citadel)
– Maximaal 2 personen in de keuken

5. Voortdurend aandacht voor het gedrag van je bezoekers en leveranciers en spreek mensen er op aan.
– Beheerder wijst nieuwe bezoekers op de geldende maatregelen
– Waar nodig spreken we elkaar aan

6. Zorg voor strikte handhaving van dit protocol (zie ook het vorige punt) en stuur mensen weg die zich hieraan niet willen conformeren.