Sociale veiligheid

Iedere gebruiker van onze locaties (Dorpshuis Fort Vreeswijk en ‘t Laantje) moet zich sociaal veilig kunnen voelen. Daarvoor nemen we onderstaande maatregelen:

 1. De vrijwilligerscoördinator voert met elke nieuwe vrijwilliger die op reguliere/structurele basis vrijwilligerswerk gaat doen, een intakegesprek.
 2. Voor bepaalde functies is het nodig dat de vrijwilliger een VOG of nadere referenties aanlevert. Ook kan het bevragen van het Register tuchtuitspraken worden ingezet.
 3. Elke vrijwilliger wordt gevraagd de gedragsregels te onderschrijven.
 4. Bij activiteiten met minderjarigen of kwetsbare deelnemers, hanteren we het zogenaamde vier-ogen principe: gedurende de gehele activiteit zijn er minimaal twee volwassen personen aanwezig.
 5. Het bestuur heeft een vertrouwenspersoon aangesteld, die voldoende in positie is en gekwalificeerd om de rol van vertrouwenspersoon goed te kunnen vervullen. Deze persoon is geen lid van het bestuur.
 6. Op de website van het Dorpshuis is opgenomen:
  • hoe de sociale veiligheid wordt gewaarborgd;
  • de gedragsregels;
  • informatie over de vertrouwenspersoon.
 7. In de nieuwsbrieven voor de vrijwilligers is standaard de informatie over de vertrouwenspersoon, het telefoonnummer en de naam van de vertrouwenspersoon opgenomen.
 8. Jaarlijks is er minimaal één informatieve bijeenkomst voor alle vrijwilligers in het kader van sociale veiligheid.
 9. Het sociale veiligheidsbeleid wordt elke twee jaar geëvalueerd en bijgesteld.