Stichting Fort Vreeswijk

De verantwoordelijkheid van Fort Vreeswijk ligt bij de Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk. De stichting heeft de volgende doelen:

  • Het beheren, het behouden en het verantwoord exploiteren van het Dorpshuis Fort Vreeswijk als multifunctionele voorziening
  • Het behouden en versterken van de maatschappelijke betekenis, daaronder begrepen de zorg- en welzijnsfunctie, van Fort Vreeswijk
  • Het versterken van de cultuurhistorische betekenis van Fort Vreeswijk
  • Waardecreatie van het Fort Vreeswijk als maatschappelijk vastgoed
  • alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Fort Vreeswijk wordt gevormd door:

  • John Geurts (voorzitter)
  • Karin Louisse (secretaris)
  • Koos Hofs (penningmeester)
  • Leni Mook (lid)
  • Carin van Meegen (lid)

Het bestuur maakt geen aanspraak op beloning voor de door haar geleverde inspanningen.

Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk is een vrijwilligersorganisatie en maakt geen gebruik van betaalde krachten.

Gemeente Nieuwegein

In 2014 is het Dorpshuis grondig verbouwd om het aan alle moderne eisen te laten voldoen. Hiervoor is geld geleend van de gemeente Nieuwegein. Het Dorpshuis betaalt dit bedrag terug via een jaarlijks huurbedrag. De huur wordt opgebracht door het organiseren van activiteiten en het verhuren van de aanwezige ruimtes.