Onze vrijwilligers

Ruim 100 vrijwilligers houden het Dorpshuis draaiend. Iedereen draagt op zijn eigen manier een steentje bij. We vinden het belangrijk dat de vrijwilligers kunnen kiezen waar ze aan willen bijdragen. Er zijn veel verschillende manieren om iets te betekenen voor de wijk: bijvoorbeeld door het organiseren en begeleiden van activiteiten, bardiensten te draaien en eten te koken. Ook zijn er vrijwilligers die het dagelijks beheer van het Fort uitvoeren.

Vrijwilligersverzekering

Voor alle vrijwilligers geldt dat ze goed verzekerd zijn. Denk bijv. aan zaken als aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand. Deze verzekering wordt gefinancierd door de gemeente Nieuwegein. Op de website van het Vrijwilligershuis Nieuwegein lees je hier meer over.

In veilige handen

We hechten grote waarde aan de sociale veiligheid van onze vrijwilligers en van de (wijk)bewoners die deelnemen aan activiteiten. Daarom zijn er voorzieningen ingericht en regels opgesteld. Deze gelden voor beide locaties die door ons worden beheerd: het Dorpshuis en ’t Laantje.

Vacatures

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. We hebben een aantal vacatures. Ook als deze functies niet bij je passen komen we graag met je in contact om te kijken of je op een andere manier zou kunnen en willen bijdragen.