Nieuw bestuur

Nieuw bestuur Stichting Fort Vreeswijk

De verantwoordelijkheid voor Fort Vreeswijk ligt bij de Stichting Fort Vreeswijk. Dit voorjaar is John Geurts afgetreden als voorzitter van de stichting. We zijn John zeer dankbaar voor alle inspanning die hij maar liefst acht jaar lang heeft geleverd om het Dorpshuis tot een succes te maken. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag hebben we John bedankt voor al zijn goede werk.

John heeft die dag de voorzittershamer overgedragen aan Monique de Beer. Velen kennen Monique omdat ze al jaren erg actief is binnen het Dorpshuis en in de wijk. Ook zijn Lotte Weemstra en Janneke Hartemink toegetreden tot het bestuur. Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen en rollen:

  • Monique de Beer – voorzitter
  • Karin Louisse – secretaris
  • Koos Hofs – penningmeester
  • Carin van Meegen – algemeen bestuurslid
  • Lotte Weemstra – algemeen bestuurslid
  • Janneke Hartemink – algemeen bestuurslid