Over ons

Bewonersinitiatief in de wijk Vreeswijk

Fort Vreeswijk is een centraal ontmoetingspunt voor bewoners van de wijk Vreeswijk Nieuwegein. Het Fort heeft een maatschappelijke functie, waarbij de thema’s zorg, welzijn en cultuur een centrale rol spelen. Concreet betekent dit dat we wijkbewoners een centrale plek bieden waar zorgverleners beschikbaar zijn (o.a huisartsen, fysiotherapeuten en buurtzorg), en waar activiteiten worden georganiseerd voor verschillende groepen mensen. Jong en oud kunnen bij ons terecht.

“Het Dorpshuis is er voor iedereen. Wil je andere mensen ontmoeten, deelnemen aan een activiteit, een bezoek brengen aan een van de zorgverleners of zelf een activiteit aanbieden?  Het kan allemaal bij ons.”

Vrijwilligers houden alles draaiend

Het dagelijks beheer van Fort Vreeswijk wordt gevoerd door wijkbewoners. Een team van beheerders is verantwoordelijk voor het goed openhouden van het Dorpshuis. Zij doen dit met veel succes. Samen met de andere 100 vrijwilligers zorgen zij ervoor dat alle wijkactiviteiten doorgang kunnen vinden.

De vrijwilligers werken samen met de (zorg-)professionals die gebruikmaken van Fort Vreeswijk om hun activiteiten en diensten aan te bieden.

Stichting

De verantwoordelijkheid van Fort Vreeswijk ligt bij de Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk.

Donateur worden?

Donaties van bedrijven en particulieren zijn zeer welkom. Alle activiteiten worden zonder subsidie aangeboden. Met de donaties maakt u het mogelijk dat wij activiteiten voor wijkbewoners kunnen blijven aanbieden.

Ons bankrekeningnummer: NL45RABO 0311 9042 97
Kamer van Koophandelregistratie: 63987430

Omdat het Dorpshuis volgens de Belastingdienst een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, zijn donaties grotendeels aftrekbaar van de belasting. Zie de website van de Rijksoverheid.