In veilige handen

We willen dat iedereen zich welkom en veilig voelt in de twee locaties die wij beheren: het Dorpshuis en ‘t Laantje. Daarom hebben we met elkaar de volgende gedragsregels opgesteld:

  1. Wij zijn zorgzaam en gastvrij.
  2. Wij zijn vriendelijk en behulpzaam.
  3. Wij werken samen en komen afspraken na.
  4. Wij zorgen voor een gezellige sfeer, waarin iedereen als gelijkwaardig wordt behandeld en er geen grensoverschrijdend gedrag wordt getolereerd.
  5. Wij hebben respect voor elkaar: bezoekers, docenten, andere vrijwilligers etc.

Als wij gedrag signaleren dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels spreken we de ander daarop aan en eventueel maken we melding bij de vertrouwenspersoon.

Borgen veilige sfeer
Hoe we met elkaar een veilige sfeer borgen voor bezoekers en vrijwilligers van het Dorsphuis en ‘t Laantje, lees je hier.

Vertrouwenspersoon

Maak je je zorgen over (grensoverschrijdend) gedrag van vrijwilligers of bezoekers van het Dorpshuis? Wil je daar met iemand over praten? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon Carin van Meegen. Zij is te bereiken via vrijwilligerfortvreeswijk@gmail.com.

Klachtenprotocol

Heb je een klacht over een vrijwilliger, ga dan eerst in gesprek met de betrokken persoon. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Kom je er ook niet uit met deze vertrouwenspersoon, dan kun je je klacht naar voren brengen bij het bestuur van de Stichting Fort Vreeswijk. Dit kan persoonlijk, maar ook via de e-mail: bestuur@fortvreeswijk.nl.

Bij het indienen van een klacht bij het bestuur, ontvang je binnen twee werkdagen schriftelijk of telefonisch bericht over een mogelijkheid om de klacht te bespreken en op zoek te gaan naar oplossingen.